Kancelaria

Założycielem Kancelarii  jest Adwokat Marek Rybczyński, który rozpoczął praktykę
adwokacką w Poznaniu w roku 1987.
W grudniu 2011 roku powstała Kancelaria Adwokacka Rybczyński Spółka Partnerska.
W chwili obecnej Partnerami Spółki są Adwokat Marek Rybczyński oraz Adwokat Łukasz Rybczyński.

Oferta

Kancelaria świadczy na rzecz swoich Klientów kompleksowe usługi w zakresie m. in.:

reprezentacji w negocjacjach/rokowaniach

reprezentacji w postępowaniach mediacyjnych

reprezentacji w postępowaniu przygotowawczym (postępowanie karne oraz karno – skarbowe)

reprezentacji przed Sądami Powszechnymi w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych

reprezentacji przed Sądem Najwyższym

reprezentacji przed organami władzy publicznej i samorządu terytorialnego

reprezentacji przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

reprezentacji przed Sądami Polubownymi oraz Trybunałami Arbitrażowymi

sporządzania opinii prawnych

bieżącej i stałej obsługi i doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców

Obszar działania Kancelarii

Prawo cywilne

Prawo gospodarcze

Prawo karne

Kompleksowa obsługa procesów budowlanych

Stała, bieżąca, kompleksowa obsługa i doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych

Prawo administracyjne

Kompleksowe prowadzenie postępowań egzekucyjnych

Klienci

Kancelaria Adwokacka Rybczyński Spółka Partnerska świadczy w sposób kompleksowy usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Rybczyński
Spółka Partnerska

ul. Młyńska 5/7
61-729 Poznań
Polska

tel/fax (+48) 61 852 70 69
mail: kancelaria@kancelaria-rybczynski.pl